Phụ kiện linh kiện máy tính

Văn phòng phẩm hcm và cách sử dụng

Những điều nên biết khi dùng bút máy – văn phòng phẩm hcm
Thật là khỏ chịu khi cày bút máy bị hỏng, bị tắc, hay chảy mực không đều. Muốn mực chây đều phải lắp ngòi và lưỡi gà cho sát vào nhau, cắm sâu vừa phải. Cắm ngòi và lưỡi gà sâu quá dễ làm ở cô bút, cắm nông quá, ngòi bi hất lên, không sảt vào lưỡi gà, nhất là khi i viết, làm mực ra không đều.
Bút chỉ nên dùng một loại mực, vì nếu dùng nhiều loại lẫn lộn thì mực bị « chết ), đóng cặn lại, bút bị tắc mực. Muốn dùng loại mực khác, phải tháo ngòi, lưỡi gà và bộ phận hút mực ra (gồm cỗ bút, ống thả khí và vét-xi) rửa sạch bằng xà phòng, khi thẩy mực không thòi ra nữa là được. Không nên tháo vét-xi ra khỏi cỗ bút, vì thảo sẽ làm bong mất lớp nhira gẳn vẻt-xi vào cô bút, bộ phận hút mực bị hở, khi bơm không lấy đưọc I nhiều mực. ống thả khí (thường cắm vào cuối lưỡi gà) đê thoát không khí ra và hút mực vào phải cỏ chiều dài vừa phải, dài hoặc ngắn quá đều làm cho bút hút mực không được nhiều, ỏ hút Trường Sơn, Hồng Hà, ống I thả khí nồn đễ ngắn hơn vét-xi khoảng lcm. Muốn lấy mực, nhúng đầu bút vào lọ mực và bơm cho tới khi thấy bọt khí ra ít thi thối.
Ngòi bị mòn, nét to, cỏ tliễ đem mài (nên đưa đèn hiệu). Ngòi mài cỏ thề bằng 80% phầm chấl cũ. Nắp bị chặt không nên hơ lửa, tránh nhựa bị chảy mà nồn đưa đến hiệu đễ nắn lại. Muốn bút bỏng, thỉnh thoảng nên lẩy vải lau.